Συμβουλευτική γονέων  

Πέρα από τις καθημερινές βιοτικές ανάγκες ενός παιδιού, ένας γονιός χρειάζεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη και την κοινωνική προσαρμογή του παιδιού του.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του παιδιού, ο ρόλος του γονέα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα απαιτητικός. Σε αυτές τις περιόδους, ο γονιός μπορεί να χρειαστεί βοήθεια για να κατανοήσει και να διαχειριστεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί, ώστε να το υποστηρίξει κατάλληλα και αποτελεσματικά. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η συναισθηματική του ωρίμανση και η αυτονομία του.

Η συμβουλευτική διαδικασία έχει στόχο να βοηθήσει τους γονείς να βρουν νέους τρόπους να ενθαρρύνουν τη θετική συμπεριφορά, να διαχειριστούν τη μη επιθυμητή, καθώς και να κατανοήσουν τις συναισθηματικές ανάγκες των παιδιών τους. Η υποστήριξη των γονέων μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας μπορεί να ενδυναμώσει τις γονεϊκές δεξιότητες, να ενισχύσει την αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στην οικογένεια και να βελτιώσει τις σχέσεις των μελών.

Ο χώρος μας

Χάρτης

  • Επικοινωνία

    Διεύθυνση: Σαλαμίνος 33, Μαρούσι
    Τηλέφωνο: 6972273552
    E-mail: malandrimatina@gmail.com