Διαγνωστικά εργαλεία αξιολόγησης  

Το πρώτο στάδιο πριν τη θεραπευτική παρέμβαση τόσο στα παιδιά όσο και στους ενηλίκους είναι αυτό της ψυχολογικής αξιολόγησης.

Για την αξιολόγηση των παιδιών χρησιμοποιούνται μια σειρά από εργαλεία, όπως το σύστημα Achenbach για εμπειρικά βασισμένη αξιολόγηση (ΣΑΕΒΑ), οι προβλητικές δοκιμασίες αντίληψης παιδιών (Children’s Apperception Test), καθώς και προβολικά διαγνωστικά εργαλεία της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας (House-Tree-Person/ Kinetic Family Drawing), μεταξύ άλλων.

Για την αξιολόγηση των ενηλίκων χρησιμοποιούνται οι προβλητικές δοκιμασίες θεματικής αντίληψης ενηλίκων (Thematic Apperception Test) και προβολικά τεστ της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας.

Όταν κριθεί απαραίτητο γίνεται παραπομπή για παιδοψυχιατρική ή ψυχιατρική αξιολόγηση, και στη συνέχεια υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ειδικών.

Ο χώρος μας

Χάρτης

  • Επικοινωνία

    Διεύθυνση: Σαλαμίνος 33, Μαρούσι
    Τηλέφωνο: 6972273552
    E-mail: malandrimatina@gmail.com